คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

Download (PDF, 165KB)

Download (PDF, 161KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Download (PDF, 166KB)

Download (PDF, 151KB)

Download (PDF, 159KB)

Download (PDF, 372KB)

Download (PDF, 373KB)

Download (PDF, 201KB)

Download (PDF, 413KB)

Download (PDF, 373KB)

Download (PDF, 373KB)

content/uploads/2017/10/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-หมู่ที่-6-บ้านหนองยาง.pdf”]

Download (PDF, 456KB)

Download (PDF, 774KB)

Download (PDF, 381KB)

Download (PDF, 98KB)

Download (PDF, 383KB)

Download (PDF, 14KB)

Download (PDF, 13KB)

Download (PDF, 15KB)

Download (PDF, 15KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Download (PDF, 28KB)