แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.ดงบัง (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์)

Download (PDF, 759KB)